MMS-CDS-CDS2

Článek je určen k informativním a studijním účelům

Protože návodů, indikací, recenzí a přednášek je na různých stránkách mnoho, tak jenom pro lepší orientaci popis jednotlivých variant.

MMS je chloritan sodný zreagovaný (aktivovaný) kyselinou citrónovou - roztok obsahuje reakční směs a vznikají i vedlejší produkty, které způsobují nežádoucí komplikace. Další možností bylo použití zředěné kys. chlorovodíkové.
CDS je chloritan sodný zreagovaný (aktivovaný) hydrogensíranem sodným - roztok obsahuje pouze směs neškodných solí, bez dalších vedlejších produktů, a je tedy přijatelnější pro užívání.
CDS2 je chloritan sodný zreagovaný (aktivovaný) hydrogensíranem sodným - roztok je čistý, neobsahuje žádné chemické látky, protože reakce probíhá odděleně. Chlordioxid je jímán - absorbován do chladné vody.

Všechny tři varianty obsahují stejnou účinnou látku - oxid chloričitý (chlordioxid - ClO2). Ale jelikož první dvě varianty obsahují mimo účinné látky také zbytky reagentů, je nejlepší variantou CDS2. Verze MMS a CDS jsou již překonané a mají i některé vedlejší účinky. Při doporučení užívat MMS, MMS1 nebo CDS, je vhodné zvolit čistou verzi - roztok CDS2.

Příprava CDS2
Základní roztok CDS2 skladujte pouze ve skle, dobře uzavřený, v chladnu a temnu - např. v chladničce.

Zdroje informací
SV-ON
MMS
MMS Q

Dalším přípravkem je MMS2

MMS2 je chlornan vápenatý, který se po rozpuštění ve vodném prostředí mění na kyselinu chlornou. Jeho účinek je mimořádně razantní. Používáme ho proto na rakovinu a jiné nevyléčitelné choroby.
Způsob aplikace: Odvážené množství chlornanu vápenatého se naplní do želatinové tobolky a ta se zapije větším množstvím vody.
Některé prameny se zmiňují i o MMS3. Je to kombinace MMS2 a CDS2 a využívá tedy působení obou druhů na patogeny současně.
Pozn.: Protirakovinná chemoterapie je mnohonásobně jedovatější a také je bez záruky. Průměrné prodloužení života je asi o 3 roky (dle statistik), přičemž úspěšnost úplného vyléčení je 2% (dva pacienti ze sta). Délka dožití bez klasické chemoterapie a bez alternativní léčby se pohybuje kolem 12,5 roku (počítáno od ranného stadia onemocnění).

Varování: Užívání oficiálně nepovolených drog, látek a prostředků může být nebezpečné. Konáte tak pouze na svou vlastní zodpovědnost.


 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek