Pravidla homeopatie

Pravidla homeopatie - příprava základních roztoků a substancí.

Bude nás zajímat taková homeopatie, ve které připravené léčivé substance ještě obsahují měřitelná množství účinných látek, podobně jako v klasické medicíně, kde se také zcela běžně pracuje s miligramovými obsahy různých látek v tabletkách či injekcích. Například u náprstníku je dle oficinálního lékopisu rozložená léčebná denní dávka 90 až 300 mg sušeného titrovaného - standardizovaného listu (= 1,5 g nesuš.). V těchto léčebných dávkách výborně posiluje srdeční sval, zabraňuje dušnosti, otokům, stagnaci krve v plicích a játrech. Když ale použijeme desetinásobek léčebné dávky, dojde k ochrnutí a zástavě srdce. Homeopatie tedy funguje na principu podávání malých dávek výtažků a chemických sloučenin, které danou nemoc nebo příznaky nemoci vlastně způsobují. Dalším příkladem může být použití protijedu při uštknutí hadem. Tento protijed je vyroben zředěním hadího jedu od toho stejného druhu hada.

Základní roztok se připravuje ve zředění D1 (stupeň zředění 10). Další ředění jsou D2 (stupeň zředění 100), D3 (stupeň zředění 1000), D4 (stupeň zředění 10 000). Používá se také značení C1 (stupeň zředění 100), C2 (stupeň zředění 10 000), C3 (stupeň zředění 1 mil.). U ředění D (decimálního) je stupeň zředění vždy destinásobek předchozího a u ředění C (centezimálního) je to stonásobek. Používá se též značení CH, což znamená setinné ředění podle Hahnemanna. Ve výrobě se také připravuje základní roztok D0, kde je stanoven podíl léčivé látky 50%, to však vyžaduje náročné technické zařízení a použití 96% lihu. Snadnější proto bude hned připravit roztok s podílem léčivé látky 10%, tedy stupeň zředění 10 (D1).
Zjednoduší se tím následující výpočty a postupy.


Příprava základního roztoku - bylinného extraktu D1 - tinktury.


Pro vyluhování účinných látek - extrakci, se nejčastěji používá potravinářský líh 80%, který se předem naředí destilovanou - demineralizovanou vodou, která je určena pro potravinářské účely nebo má označení "čistá". Technická by se mohla použít také, ale výrobce v tomto případě nezaručuje potravinářskou kvalitu. Alternativně lze použít deset minut převařovanou kvalitní pitnou vodu - převařovat ve skle, smaltu nebo keramice a po vychladnutí oddělit od usazenin na dně. Pokud má voda nevhodné složení, může se líh i tak po zředění zakalit.
Líh se naředí na požadovanou koncentraci 44% za pomoci lihoměru, nebo jednoduchým výpočtem určíme množství přidané vody. Hmotnost lihu se vynásobí koeficientem 0,818 a výsledkem je množství vody potřebné ke zředění na 44% hmotnostních. Objemovými procenty se zabývat nebudeme. Pro výpočty je vhodnější a jednodušší používat hmotnostní poměry surovin.
Použít lze i domácí pálenku, která se postupně ředí vodou a kontroluje lihoměrem například v odměrném válci, až se dosáhne požadovaných 44%. Čistý líh bez příchuti lze takto získat v pálenici, když se odebere první polovina z předpokládané výtěžnosti pálenky. Aromatické látky jdou až v druhé polovině výpalu. Úplný začátek - první čtyři procenta z předpokládaného výtěžku se musí odstranit, protože obsahují vysoké procento acetonu a metanolu. Tento počátení podíl se musí vytěžit co nejpomaleji - ztlumením ohřevu na technologické minimum. Získaný odkap nám může posloužit k podobným účelům jako denaturovaný líh.


Ředění lihu a způsob jeho použití v jednotlivých případech.

Líh z domácí produkce naředíme za pomoci lihoměru a odměrného válce.

Zakoupený Jemný líh 80% lze naředit odvážením lihu a příslušného množství vody.

Koeficient pro výpočet přidané vody je :
0,818 pro ředění na 44% hmotnostních.
0,6 pro ředění na 50% hmotnostních.
0,48 pro ředění na 54% hmotnostních.
Navážený líh vynásobíme příslušným koeficientem a vyjde nám hmotnost přidané vody.

Líh 44% se používá k dalšímu ředění základních roztoků D1, například na D2. Lze ho použít i jako levnou variantu pro přípravu základního roztoku D1, tedy k zalití odváženého rostlinného materiálu.

Líh 50% se používá hlavně k přípravě základního roztoku D1 a může se také použít i k dalšímu ředění.

Líh 54% se používá k přípravě základního roztoku s nižším stupněm zředění než je D1.


Příprava základních bylinných extraktů - D1

Tinktury se připravují vždy z čerstvých bylin. Jedině tak zůstane zachována vysoká účinnost obsažených léčivých látek. Sušením se ztrácí až osmdesát procent účinných látek, některé se odbourávají úplně. Další degradaci způsobí vysoké teploty během přípravy nálevu. Léčit se odvary a výluhy je neefektivní a v mnoha případech i neúčinné.


Sběr rostlin a příprava základních výtažků a tinktur.

Rostliny se sbírají za slunečného počasí, v doporučeném období a čase. Nejvhodnější pomůckou ke sběru jsou nerezové nůžky s kratšími noži. Ideální jsou potravinářské nůžky na porcování drůbeže subtilnější konstrukce, které se ve skutečnosti na drůbež moc nehodí, ale pro náš účel jsou naopak velmi dobře použitelné. Nasbírané rostliny ukládáme do čisté tašky. Může to být třeba igelitka, ale materiál se nesmí nijak moc pěchovat a taška se musí odkládat vždy do stínu. aby nedošlo k přehřátí nebo zapaření. Je také potřeba mít při práci očištěné ruce, například papírovým kapesníčkem namočeným v lihu. Po přinesení domů se nasbíraný materiál ihned přesype do přepravky vyložené čistým papírem, na plech z trouby, nebo do jiné ploché nádoby a mírně se načechrá.
Na pracovním stole už máme připravené čisté sklenice Omnia 720 nebo 370 s plastovými víčky, která se dají běžně zakoupit. Dále budeme potřebovat nové krájecí prkénko ze dřeva, neslepované na ploše, ostrý nůž a kuchyňskou digitální váhu.
Z rostlin odřízneme zaschlé konce stonků, vytvarujeme rukou váleček, nakrájíme na nudličky a dáme odvážené množství do sklenice. Sklenici s materiálem na váze vynulujeme a zalijeme stanoveným množstvím lihu. Vytlačíme z bylinné hmoty vzduchové bubliny a uzavřeme víčkem. Na sklo a víčko lihovým fixem napíšeme druh, datum a stupeň zředění. Vyluhování - extrakce probíhá v temnu, minimálně dva, ideálně čtyři nebo i více týdnů. Bylinný materiál by neměl vyčnívat nad hladinu. Nějaké další promíchávání nebo protřepávání během této doby není nutné.
Po ukončení extrakce výluh přecedíme přes plastový čajový cedník do druhé sklenice a opět provedeme označení druhu, stupně zředění a také napíšeme datum výroby. Ve sklenici by nemělo být větší množství vzduchu nad hladinou, aby neprobíhala nežádoucí oxidace, proto na uskladnění použijeme tu s menším objemem, například Omnia 370 ml, nebo zakoupíme skleněné lahvičky dle vlastního výběru. Hotové základní tinktury skladujeme v temnu při teplotách do dvaceti stupňů v prostorách s omezeným přístupem pro nepovolané osoby. Tvanlivost správně zaskladněných výtažků může být až dvanáct roků bez znatelného snížení jejich účinnosti.

Absolutně nevhodné jsou sklenice s plechovým šroubovacím uzávěrem. Víčko časem zrezne, i když má nátěr barvou. Navíc většina těchto sklenic po uzavření za studena netěsní.


Dávkování a odměřování bylinného materiálu.

Základní tinkturu lze připravit hned jako D1, což je stupeň zředění 10. To znamená, že čistý, 100% výtažek z rostliny bude zředěný lihem na 10%. Alternativně také můžeme připravit stupeň zředění 4 pro výtažky ze silných kořenů nebo drcených semen, stupeň 5 pro hrubší druhy natě a stupeň 6 pro jemnější druhy. Nebo si můžeme vybrat střední hodnotu a používat pro veškerý materiál stupeň zředění 5. Pro všechny nižší stupně zředění než 10 se ale musí použít 54% líh, protože s ním zaléváme větší množsví materiálu obsahujícího vodu, silice a další látky.
Potřebná množství rostlinného materiálu viz. tab.1

Výpočet hmotnosti
lihu k zalití zbytkového množství již připravené suroviny:
rostlinný materiál × k × (st.zř. - 1) = líh určený k zalití ........ hmotnost v gramech


Příprava výtažků ze sušených surovin.


U cizokrajných rostlin, které není možné získat v čerstvém stavu, ani je nelze s úspěchem pěstovat, musíme použít zakoupenou - sušenou surovinu. Dostupný zdroj např. pro vilcacoru a další rostliny je zde.
Objem sušené houby je díky vysokému obsahu vody v původní surovině značně zredukován. Nic se nestane, když použijeme u netox houby dvojnásobek množství uvedeného v tabulce. Sušené léčivé houby je dobré kupovat přímo u pěstitele. Tak máme zaručenou kvalitu a příznivou cenu. Někteří už mají i zavedený e-shopp.
K zalití veškerého sušeného bylinného materiálu a houby použijeme 44% líh. Vyjímku tvoří pupeny a semena. Na pupeny je vhodnější 54% líh a na semena postačí líh 50%.
Potřebná množství k přípravě výtažků se stanoví podle tab. 2.


Příprava tinktury, výpočet stupně zředění a určení množství výtažku v objemové jednotce.


Používané stupně zředění jsou 10, 20, 24, 60, 100 (=D2), 120, 240, 1000 (=D3), 10 000 (=D4)
Doporučené ředění D1 - uvedené u rostliny, se může z úsporných důvodů, ale beze ztráty účinnosti, naředit na stupeň zředění 20, např. podle prvního vzorce.

Příklad 1 : máme např. 15 gramů základního roztoku se stupněm zředění 5 a úkolem je připravit roztok pro užívání se stupněm zředění 24.
Výpočet : 15 : 5 x 24 = 72
Do výpočtu můžeme zadat jakékoliv údaje, podle vlastního požadavku.

Postup : Do lahvičky odvážíme 15 g základního roztoku a doplníme 44% lihem na hmotnost 72 g.
Získáme tedy 72 g tinktury, která má stupeň zředění 24.

Příklad 2 : požadavek : připravit 180 g roztoku pro užívání, který by měl mít stupeň zředění 60.
Základní roztok určený k přípravě má stupeň zředění 5.
Výpočet : 180 : 60 x 5 = 15
Do výpočtu můžeme zadat jakékoliv údaje, podle vlastního požadavku.

Postup : Do lahvičky odvážíme 15 g základního roztoku a doplníme 44% lihem do hmotnosti 180 g.
Získáme tedy 180 g tinktury, která má stupeň zředění 60.

Pro lepší názornost není zohledněna matematická priorita výpočtu. Počítá se jednoduše - zleva doprava.
Celkové množství roztoku v lahvičce by mělo být takové, aby v ní zůstal prostor, který umožňuje protřepání obsahu.

Po naředění lahvičku uzavřeme a čtyřiceti prudkými, rázovitými pohyby setřepeme - promícháme obsah. Tento postup se nazývá dynamizace roztoku. Uplatňuje se především při kaskádovém ředění - z D1 na D2, následně z D2 na D3 atd. Jejím úkolem je dokonalé rozptýlení extraktu v ředícím médiu.


Příprava roztoku D2, D3, D4...


Pokud nemáme jako základní tinkturu roztok D1, ale např. stupeň zředění 5, připravíme nejdříve podle příkladu 1 nebo 2 roztok D1. Další ředění je vždy 1 + 9, tedy navážíme například 8 gramů D1 a 72 gramů 44% lihu a ve 100 ml lahvičce protřepeme. Takto získáme roztok D2. Z připraveného roztoku D2 navážíme do nové lahvičky opět 8 gramů a doplníme 72 gramů lihu. Protřepáním získáme roztok D3. Podobným postupem takto připravíme D4, D5 atd.


Výpočet čisté hmotnosti vodného výtažku z rostliny obsaženého v tinktuře.
Množství tinktury vydělíme stupněm zředění.
2 gramy "20" obsahují - 2 : 20 = 0,1 g (=100 mg) výtažku.

Například u tinktury odměřované čajovou lžičkou - 1 čl rovná = 2,3 g - zjistíme tyto údaje :
1 č.l.-stupeň zředění "24" obsahuje - 2,3 : 24 = 0,096 g (=96 mg)
1 č.l. roztoku "10" obsahuje - 2,3 : 10 = 0,230 g (=230 mg)
1 č.l. roztoku "5" obsahuje - 2,3 : 5 = 0,46 g (=460 mg)

Jak je zřejmé z výpočtů, nehrozí nebezpečí předávkování ani při náhodném požití výtažků i z těch nejsilněji působících rostlin. Samozřejmě, že jednorázové užití pěti až deseti č.l. základní tinktury "5" už může být kritické.
U extraktů z vysoce účinných rostlin se analogicky používají i vyšší stupně zředění. Doporučená ředění jsou uvedena u jednotlivých rostlin.

Osobně používám stupeň zředění 10 až 60. Je ale možné, že ředění D2, D3, D4, D5 může být účinnější, podle daného pravidla, že roztoky s větším zředěním mají lepší prostupnost přes buněčné membrány.

Užívání a způsob dávkování připravené, naředěné tinktury

Užívá se 3krát denně, vždy jedna čajová lžička, rozmíchaná v 60 až 100 ml vody, pokud možno na lačno a potom je třeba ještě minimálně dvacet minut vydržet bez jídla. U dětí se použije k odměření dávky mocca lžička. Množství alkoholu v takovéto dávce je zanedbatelné, ale jeho použití je důležité, protože funguje jako velmi rychle vstřebatelné médium. Rostlinný výtažek, který je v něm obsažen tak nestačí podlehnout zkáze a rozkladu v trávicí soustavě.

Alternativní způsob podání
Méně používaná, ale velice efektivní je aplikace dávky tinktury (rozmíchané v 10 až 20 ml vody) do opačného konce trávicí soustavy. Bohaté krevní zásobení v tlustém střevu zajistí okamžité vstřebání aplikované látky do krve a zcela tím obejde rozklad v trávicí soustavě. Tento způsob aplikace se svojí účinností a rychlostí podobá injekčnímu podání.


 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek