Avidemux - Konverze a editace videa

Hlavním účelem editace videa, získaného z televize, je zbavit se reklam, oříznout začátek a konec filmu, nebo tv pořadu a také tímto způsobem připravit videosoubor pro další konverzi (viz níže). K tomu nám nejlépe poslouží aplikace Avidemux. Hlavní výhodou Avidemuxu je, že umožňuje velmi rychlý střih - bez konverze. Soubor se uloží v původním formátu, je pouze v kontejneru .avi. Ikony pro střih fungují jako závorka, tedy: A [reklama] B - upravit - smazat. Pro odříznutí začátku: B] - upravit - smazat, pro odříznutí konce: A[ - upravit - smazat. Pokud se provede začátek střihu a konec střihu na stejném snímku, tak video bude plynule navazovat. Někdy zde tato možnost je, pokud po uplynutí reklamy je ponecháno zpětně pár sekund filmu navíc. Pokud při střihu reklamy neprovedene ostranění na snímku "I", při ukládání vyskočí hláška, že nebyl proveden střih na klíčovém snímku. V některých případech to může způsobit poruchu ve formě "kostičkování". Taktéž začátek videa musí být odstřihnut na snímku "I", konec videa dodržení této podmínky nevyžaduje. Dvojitá šipka skáče z jednoho "I" snímku na druhý, takže je jednoduché v tomto místě provést požadovanou operaci. Po instalaci aplikace nebo jejím upgrade se může stát, že nefunguje zvuk. Provedeme opravu v -Upravit--Předvolby--Audio--Zvukové zařízení- zvolíme -Win32-. Kontejner .avi se používá především při ukládání kopie televizních formátů - mpg, mts, ts. U souborů, které už někde prošly konverzí, nebo nejsou ve formátu .avi, se musí v dolní roletce zvolit pro uložení stejný formát. Že je to dobře nastavené lze odhadnout podle rychlosti ukládání souboru. Kopie se ukládá pouze několik minut (2-6 min., podle velikosti videa). Konverze by probíhala jednu až dvě hodiny. U některých filmů jsou dvě zvukové stopy - jedná se většinou o komentář pro nevidomé. Po natažení souboru vedlejší a cizojazyčné stopy odznačíme v nastavení -Zvuk-. Čerstvé finální nebo beta verze lze stáhnout zde: VideoHelp. Během instalace můžeme přidat ve volitelné části aplikaci Avisynth a SDK.

Avidemux také umí vyřešit problémy s přehráváním některých filmů, stažených např. z Ulož.to, FastShare.cz nebo Datoid.cz. Při natažení problematického souboru Avidemux rozbalí komprimovaný stream a po následném uložení nebo konverzi do mp4 již soubor funguje. Potíže s .mkv a .avi můžeme vyřešit i pomocí MKVToolNix GUI (viz níže). Pokud má soubor vícejazyčné stopy zvuku, v nastavení zvuku je odznačíme. Během ukládání je třeba zvolit v dolní roletce stejný formát, jaký má natažený soubor. V případě konverze do mp4 podle níže uvedeného postupu nastavíme MP4 Muxer. Při použití tlačítka rychlého skoku na konec se může někdy objevit nabídka na Seekování. Ta se nesmí odsouhlasit, protože se spustí ukládání videa snímek po snímku. Nejrychlejší vypnutí zablokované aplikace se provede přes Správce úloh, kterého máme minimalizovaného v dolním panelu. Ale u nových verzí se již tato závada nevyskytuje. Avidemux také umožňuje spojit několik souborů do jednoho. Například pokud je film během záznamu na USB disk rozdělen na dvě části z důvodu velikosti - formátování USB Fat 32 zvládne velikost do 4,1 GB, pak nahrává do nového souboru. Ke spojování slouží volba -Soubor- -připojit-. Podle délky prvního souboru najdeme místo připojení a v tomto bodě provedeme střih na snímcích "I" z každé strany spoje. Pokud to neuděláme, může mít v tomto bodě video skok, a také se může od tohoto místa posunout zvuk. Při použití bezchybně zakončených souborů se spojované místo ošetřovat nemusí. Soubory, které mají v názvu číslovku, např. Díl 1 a Díl 2, se natáhnou a spojí automaticky (po odsouhlasení dotazu).
Pozn.: Z nové verze lze přenést češtinu do i do 2.6.19. a 2.6.21. Nainstalujeme novou, zkopírujeme si v ní složku qt5 (v Program Files (x86)-Avidemux), a tuto složku vložíme do verze 2.6.19.(x86) a 2.6.21. (tu původní vždy předem vyhodíme). Poslední opravdu stabilní verze je 2.6.19. Lze použít i 2.6.21. a čerstvou verzi Avidemux_2.7.3 r190519_win32. Výhodou je, že 2.6.19, 2.6.21 a avidemux_2.7.3 r190519_win32 mohou být nainstalovány v PC současně, a navíc používají jednu společnou složku v Roaming s předvolbami konverze. Důvod těchto instalací je jednoduchý. Když máme nějaké potíže v jedné verzi, vyzkoušíme druhou. Nové verze od 2.7.2_win32 už umí vytvořit náhradní snímek "I", takže můžeme při troše opatrnosti stříhat na jiných oknech, i mimo snímek "I".
Stažení: Avidemux_2.7.3 r190519_win32.exe: přímé stažení

Kodeky
Pro práci s audio a video soubory je dobré mít v PC nainstalovány kodeky. Nejlepší a největší balík kodeků je K-Lite Codec Pack Mega. Po instalaci také získáte v kontextové nabídce funkci MediaInfo, která umí zobrazit parametry video nebo audio souborů. Nastavení kodeků se provádí pomocí aplikace CodecTweakTool, která je součástí KLCP - je umístěná v jeho složce. V nastavení Preferred Splitters postačí označit doporučené kodeky - tedy označené recommended. Jednotlivá okna nastavení se zavírají v dolním rohu. Většina ostatních nastavení je koncipována tak, že zaškrtnutím se příslušná položka ruší. Při další aktualizaci, třeba za půl roku, není vhodné použít variantu -update-, ale lépe je použít celý, aktualizovaný balík. Je na to při instalaci uzpůsoben a sám si doplní nové, nebo upravené věci. Soubor Update může obsahovat přidané smetí.


Konverze video souborů.

Střihem upravené video můžeme následně konvertovat přímo v Avidemuxu do formátu .mp4, nebo uložit jako kopii a konvertovat v jiné aplikaci. Soubor se konverzí stabilizuje a také se zmenší asi na polovinu původní velikost beze ztráty kvality obrazu. Podobný, stejně dobrý, i když méně používaný je formát mkv. Jedná se vlastně o .mp4 s větším kompresním poměrem v kontejneru mkv. Konverze do avi (xvid, divx) přináší většinou zhoršení obrazu. Také mp4 má několik variant. Kvalitní formát mp4 se označuje jako H264, AVC, nebo x264 a k němu patří zvuk ve formátu .aac označovaný také .m4a.

ANY Video Converter
Dobrým Free konvertorem je Any Video Converter. Během instalace pozor na nechtěné "doplňky", některé se mohou tvářit jako součást instalace. Aplikace je v češtině a má řadu dalších funkcí. Umí spojovat více souborů, vytáhnout a uložit zvuk z videa do zvoleného formátu, přidat nebo nahradit zvuk ve videu, zesílit zvuk videa na úroveň, jakou si nastavíte. Umožňuje také upravit video pomocí řady efektů - jas - kontrast - sytost barev - vložení textu, a další přednastavené funkce v roletce. Kromě zpracování videa lze v AnyVC provádět také konverzi samostatných zvukových souborů.
Další mimořádnou funkcí je možnost stahování segmentovaného videa z různých serverů a cenzurou zablokovaných videí z YT.

Nastavení parametrů pro mp4.
Pro konverzi do mp4 zvolíme - Customized MP4 Movie.
Jaké zadat údaje např. pro formát 16/9 (1,777):
Základní nastavení:
Velikost videa, např. 720x400, Kvalita: normální*.
Video volby: Video Codec: ×264*, Video Bitrate: 1460, Frame Rate: Auto*, Video Poměr stran: 16/9, Číselný kód: 1*.
Audio Volby: Audio Codec: aac*, Audio Bitrate: 192, Sample Rate: 48000, Audio kanál: 2*

Širokoúhlý formát 2,35 z televize se zpracovává jako 1,777, protože je to vlastně 16/9 s přidanými černými okraji nahoře a dole.
U formátu 4/3 = 1,333 (používaný většinou u starších filmů a pořadů), zadáme např. rozměry 720x544, Video Bitrate: 1700, Video Poměr stran: 4/3.
Parametry označené* jsou pro .mp4 konstantní a již se nemění.

Nastavení zvuku:

Sample Rate - vzorkovací kmitočet nastavíme vždy podle původního originálu, aby nedocházelo ke zbytečnému převzorkování - lze zjistit pomocí kontextové nabídky MediaInfo a je také zobrazen přímo v aplikaci. Nejpoužívanější kmitočty jsou 48000 Hz (48 KHz) nebo 44100 Hz (44,1 kHz).
Audio Bitrate můžeme ponechat univerzálně 192 kbps, nebo se nastaví stejné, jaké je u originálu.

Používané formáty, rámečky a doporučené Video Bitrate.
ZIP ke stažení
Skutečný formát videa lze zjistit v MediaInfo (pravé tl. kontextová nabídka pro ty, co mají v PC K-Lite Codec Pack), nebo změřením přímo na obrazovce (šířka/výška=poměr stran).
Pro konverzi běžného záznamu z televize (720/576) zvolíme velikost videa 720 × 400 (pro 16/9) a 720 × 544 (pro 4/3). Na lepší kvalitu rozlišení můžeme použít větší rozměry, např. 768 × 432; 848 ×480 (pro 16/9), 768 × 576 (pro 4/3) a 768 × 328 nebo 848 × 360 (pro 2,35). Pokud máme záznam v HD rozlišení, a chceme ho zachovat, musíme také použít parametry odpovídající HD rozlišení. Vysoké HD můžeme naopak konverzí o něco snížit (např. na 1024×576), a zmenšit tak velikost souboru. Doporučené hodnoty Video Bitrate zajišťují optimální kvalitu při konverzi.

Oprava formátu videa
Některé filmy ze stahovacího úložiště mohou být ve špatném formátu. Například širokoúhlý 2,35 by měl být správně 16/9.
Příklad:
Stažený film má rozměr 720 × 304, zvuk 128 kbps/48 kHz.
Postup:
Zvolíme např. v AnyVC nebo Avidemuxu rozměr ve správném formátu 16/9...720 × 400 nebo 768 × 432, zadáme a zkontrolujeme nastavené parametry pro tento formát a provedeme konverzi do mp4. Z aplikace nám vyjede už opravený film, se správným rozměrem.


Pokročilá konverze v Avidemuxu.

Kdo se nespokojí s konverzí do běžné, nízké kvality videa (Baseline nebo Main), s vynechanými nebo podřadnými parametry, může použít Avidemux, který mimo konverze nabízí také řadu dalších úprav - Filtry - interpolační vymazání loga v obraze (MPlayer delogo2), přidání vlastního (Add logo), úpravy barev, rotaci, zlepšení ostrosti, přidání ohraničení a mnoho dalších funkcí.
Ořez černých nebo zkreslených okrajů - Crop, např. kde je ve formátu 16/9 umístěn např. obraz 2,35 (máme potom menší bitrate, získáme tmavší okolí a v některých případech se zbavíme také loga). Vhodný je také pro úpravu kopie z DVD, kdy je ve formátu 4/3 umístěn obraz 16/9. V nastavení (bod 2) už předem zadáme konečný formát, který bude po ořezu.

Střih reklam a ořez stopy videa
Ořez začátku souboru a odstřih reklam se musí provádět na snímku "I". Tlačítko s dvojitou šipkou skáče právě z jednoho "I" snímku na další. Když toto pravidlo nedodržíme, je zde riziko, že několik oken bude v tomto místě po uložení kostičkovat, nebo soubor nepůjde uložit. Nové verze už poskytují jistou toleranci na střih i mimo klíčové snímky.

Postup nastavení konverze H264 - Mp4, kvalita High@L3; 3.1
Nastavení parametrů:

Video

1. Video výstup - Mpeg 4 AVC (x264).
2. Nastavit - Zadat z předvoleb formát a rámeček - např. H264_16 x 9_(768 x 432).
3. Filtry - bod 3.2. je povinný, ostatní dle vlastního požadavku na vylepšení kvality.
3.1 Oříznutí obrazu - Crop. V nastavení ořízneme zkreslené nebo černé okraje obrazu.
3.2. Nastavení rámečku - swsResize - rámeček se musíme zadat shodný s předvolbou - tedy v našem případě 768 x 432. Odznačíme Zamknout poměr stran, zadáme rozměr |768| - |432|, a na závěr ještě zvolíme metodu převzorkování - Lanzcos 3. Nastavení rámečku se musí použít, i když se ořez neprovádí. Jenom, když máme shodu vstupu s předvolbou, můžeme bod 3.2 vynechat.
3.5. Samostatným filtrem Kontrast lze snímek zesvětlit a zvýraznit. Obvyklá hodnota nastavení je 104 až 108%. Lze tam upravit i jas s odlišným podáním, než jaké je ve filtru MPlayer eq2.
3.6. Filtrem MPlayer eq2 přidáme sytost - jeden až čtyři dílky, a je možné vyladit i barevné podání pomocí korekce červené nebo modré barvy. V tomto filtru je také nastavení kontrastu, který vylepší hloubku obrazu (odstraní mlhavý nádech snímku). Pokud zde budeme provádět úpravu kontrastu, je vhodné předem nastavit také kontrastní zesvětlení v 3.5.
Pozn. k 1. a 2.: Tato nastavení lze uložit jako výchozí při otevření aplikace. Jdou samozřejmě dodatečně měnit. Postup: -Upravit- -Uložit aktuální nastavení jako výchozí-
Pozn. k 3.1.: Ořez neproběhne, pokud se shoduje vstupní a výstupní rozměr (rámeček) videa, nutno zvolit v předvolbách jiný výstup.

Méně používané filtry
3.7. Ostrost Asharp. Nastavuje se pouze druhý parametr (síla), postačí rozmezí hodnot 1 až 4.
3.8. Redukce pilovitosti na rozhraní pixelů, projevující se hlavně při pohybu. Použijeme filtr šumu Median convolution nebo Flux Smooth, který má asi poloviční účinnost.

Zvuk

4. Zvukový výstup - AAC (lav), starší verze byla AAC (Faac). Další kvalitní variantou je AAC (FDK). U konverze souborů .mp4 z internetového YT a nebo pro .mpg z TV je použití FDK nejvhodnější, protože jiné kódování může zvuk zkreslovat (zvonivé nebo nakřáplé echo).
4.1. Nastavit - Zadáme bitrate zvuku, obvykle 192, nebo dle originálu (tato volba se s originálem nemusí shodovat, vícekanálový zvuk je v parametrech uveden jako součet, kontrolu provedeme na horní liště -Zvuk- -Vybrat stopu-, u vícekanálového zvuku navolíme ve -Filtry- -Remix- např. Stereo). Při nastavování bitrate u FDK ponecháme nebo odznačíme analýzu After burner. Tento syntézní algoritmus zlepšuje kvalitu zvuku, ale prodlouží se o něco doba konverze. Základní volba je analýzu ponechat. Pokud je potřeba zesílení zvuku, zadáme ho ve Filtry - Zvýšení hlasitosti - Ruční (dB). Obvyklá hodnota pro středně velké zesílení je 6.00. Pro zeslabení zvuku použijeme hodnotu -2,00 až -8,00.
4.2. Posun - Jen v případě potřeby. Normální, kladná hodnota zvuk posune zpět; záporná, se znaménkem mínus posune zvuk dopředu. Je vhodné nastavit posun zvuku před zahájením střihu.

Konverze - uložení
5. Výstupní formát Zadat -MP4 Muxer-
6. Uložit video.
Pozn.: Nejpoužívanější nastavení můžeme uložit jako výchozí pro start aplikace (-Upravit- -Uložit aktuální nastavení jako výchozí-). Rámeček pak můžeme kdykoliv změnit dle potřeby v předvolbě.

Konverze trvá poměrně dlouhou dobu (poloviční až stejnou. jako je stopáž videa), protože je nastavena vyšší kvalita výstupu a tím i náročnější kódování. Pokud je v nataženém videu nějaká chyba, musí se před konverzí vystřihnout, protože by se konverze u této vady zastavila. Může se stát, že se ukazatel průběhu konverze v polovině zastaví, ale operace probíhá dál a video se uloží v pořádku. Činnost můžeme zkontrolovat klepnutím na ukládaný soubor. Jeho velikost by se měla postupem času zvětšovat. Pokud při zahájení konverze - ukládání, vyskočí hláška, že nelze uložit, a vše je správně nastaveno, tak příčinou obvykle bývá drobná vada na začátku. Po odstřižení začátku na prvním dobrém snímku "I", už by mělo proběhnout vše v pořádku. Obecně lze kvalitu okraje videa ověřit tak, že na začátku funguje krokový posun po jednom okně. Uvedené potíže se týkaly především starších verzí, ale mohou se nečekaně objevit i v aktuální, pokud je soubor poškozený. Aplikace přidává na začátek technický odstup 40 až 160 ms, ten se může ponechat, nebo odsřihnout. Na ukládání to nemá vliv.
Nastavení konverze je poměrně složité, protože jednotlivé parametry jsou na sobě závislé. Pro zjednodušení můžete předvolby (akt.09.10.18) vložit do aplikace a po natažení filmu nebo videa zvolit formát a rámeček, jak je popsáno v bodě 2.

Pokročilá úprava zvukové stopy
Videosoubor natáhneme do aplikace Audacity (vezme si jenom zvukovou stopu). Provedeme podle potřeby odstranění šumu, ekvalizaci (basy, výšky) atp. Pak dáme -Soubor--Export--Uložit jako WAV-, nebo -Uložit zvuk v jiném formátu- WAV 16 bit PCM. Upravený zvuk přidáme k videu v Avidemuxu: -Zvuk--Vybrat stopu--Přidat zvukovou stopu...- a provedeme konverzi obvyklým způsobem. Avidemux 2.7.2. může mít jisté problémy s přehráváním takto přidaného zvuku v okně aplikace, ale konverze (uložení) je v pořádku. Je tu možnost použít jiné verze.

Nové TV kódování H265 HEVC
Pokud jsou problémy s natažením video-souboru do Avidemuxu, musíme ho překódovat v aplikaci MKVToolNix GUI (64-bit nebo 32-bit).
Koncovku .tsv můžeme upravit na .ts a přidáme soubor do aplikace. Odznačíme sekundární zvukové stopy - komentář pro nevidomé, cizí řeč, titulky, a bez dalšího nastavování parametrů stiskneme -Start multiplexing-.
Stejný postup platí i pro soubory .mkv ze stahovacích úložišť filmů, u kterých se po zkušební konverzi do .mp4 v Avidemuxu projevuje lehce trhavý pohyb, když kamera přehlíží prostor. Koncovku .mkv u originálu neupravujeme.


VLC přehrávač
Multimediální přehrávač VLC umožňuje přehrávání videa, zvuku a streamového datového proudu. Pro využití všech funkcí na platformě Windows je vhodné mít nainstalovány obě verze přehrávače: 32-bit a také 64-bit. Verze 32-bit je důležitá pro funkce, asociace a pluginy v internetovém prohlížeči, např. Firefoxu. Verze 64-bit je potřebná pro funkce a asociace se soubory ve Windows - výchozí programy, kontextová nabídka atd.
Doporučená nastavení obrazu: VLC nastavení obrazu

Použití VLC pro alternativní záznam videa.
VLC 2.1.5_64-bit umožňuje nahrávání filmů z DVD, na které bychom jinak museli použít další, většinou placené aplikace. Po otevření VLC spustíme přehrávání DVD tlačítkem Disky na levém panelu a dvouklikem na jednom, pak na druhém řádku v okně aplikace, nebo použijeme Média - Otevřít disk. Během přehrávání film pozastavíme, dáme posuvník na časové ose na začátek, zapneme tlačítkem nahrávání a pak spustíme přehrávání. Nahrávání ukončíme opětovným stiskem tlačítka pro záznam, během posledních sekund filmu nebo závěrečných titulků, abychom nenahráli mezeru, která by vznikla po ukončení přehrávání. Správnost funkce nahrávání lze ověřit záznamem třeba dvou minut filmu. Délka souboru, zobrazená ve složce musí souhlasit po spuštění ve VLC s časovou osou a číselným časovým údajem na konci osy. Naše pořízená nahrávka filmu z VLC není pouhým sejmutým záznamem obrazovky. Jedná se o přímé uložení datového proudu z DVD ve formátu .mpg (=DVD .vob), v nesnížené kvalitě. Záznam pak můžeme pro archivační účely dále zkonvertovat v AnyVC nebo Avidemuxu do mp4 (720×400, 768×432, 848×480), a uložit třeba na externí disk HDD.
Červené tlačítko nahrávání je možné přidat v nastavení - upravit rozhraní, nastavený profil pojmenovat a uložit. Na ploše okna je také možná volba pravým tl. - zobrazit pokročilé ovládání. Bez úprav lze použít volbu: -přehrávání- -nahrávat-.
Pozn.: Funkci nahrávání mají samozřejmě všechny verze, ale pro náš záměr nejlépe funguje VLC 2.1.5.

Postup instalace
1. Ve složce Program Files si vytvoříme složku s názvem VideoLAN 2.1.5
2. Spustíme instalaci vlc-2.1.5-win64.exe kdekoliv v okně (stažené soubory, dokumenty) nebo na ploše.
3. Během instalace v průvodci -Umístění instalace- dáme -Procházet- a vybereme tu připravenou složku.
4. V průvodci Ponecháme předchozí nastavení (aby se nám nesmazalo z ostatních VLC), odznačíme Webové pluginy, a dokončíme instalaci.

Doplňující poznámky
a) Pokud nám instalační průvodce nabídne Downgrade, musíme instalaci přerušit a ve složce Program Files přidáme k názvu složky s aktuálním VLC nějaká písmena, která pak po instalaci opět odstraníme.
b) nebo žádné úpravy 1 - 4 neprovádíme, aplikaci ponížíme, provedeme záznam DVD a opět přeinstalujeme na aktuální verzi. Nastavení zůstávají a přenáší se nahoru i dolů.
c) Poslední jednoduchá možnost je, že nainstalujeme vlc-3.0.6-win32.exe a vlc-2.1.5-win64.exe včetně webových pluginů (nebo opačně vlc-3.0.6-win64.exe a vlc-2.1.5-win32).

Stažení vlc-3.0.6-win32.exe
Stažení vlc-3.0.6-win64.exe
VLC 2.1.5 - 64-bit - stažení
VLC 2.1.5 - 32-bit - stažení


 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek