Hlasová aplikace Balabolka

Balabolka
je aplikace, která umí zprostředkovat čtení textových souborů txt, pdf, epub aj. Pro češtinu je nutné doinstalovat české hlasy a řadu podpůrných aplikací. Všechny aplikace je třeba instalovat postupně, podle indexu. Pokud zvolíme níže uvedenou Elišku, není nutné instalovat české hlasy staršího data výroby (EposSetup-2.4.85p.exe), které znějí roboticky. Čtení cizích slov, číslovek a správnou výslovnost některých termínů lze upravovat ve slovnících. Složka se slovníky se vytvoří během instalace v systémové složce Dokumenty. Texty, nebo třeba i celou knihu lze uložit jako zvukový soubor mp3 (u knihy použijeme volbu -Rozdělit a převést-). Aplikace obsahuje také překladač -Z- a -DO- cizích jazyků. Ve -Vzhled- -tlačítka- -překlad- přidáme tlačítko na lištu. Nejčastěji používané slovníky jsem doplnil a upravil. Slovníky lze pomocí kontextové nabídky nastavit na otevírání souborů .dic a .rex jako textového souboru .txt (poznámkový blok). Pro rychlejší a snadnější opětovné načítání větších souborů PDF nebo knihy, je vhodné před zavřením aplikace uložit celý natažený text jako textový soubor .txt. Po otevření aplikace pokračuje čtení od místa zastavení. Funkce záložky se po uzavření dokumentu nebo knihy vyruší (při volbě -soubor- -zavřít-).

Pokračování viz. informace pro návštěvníky
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek